“De verktyg som finns för att mäta hållbarhet i lantbruket är väldigt varierande, och de används på många olika sätt.” Forskaren Pierre Chopin har, tillsammans med några kollegor, jämfört 119 verktyg som forskare använder för att se vilken effekt en förändring i arbetet på gården påverkar lantbrukets hållbarhet.

Läs hela nyheten här