När den sista anmälningsdagen hade passerats hade det inkommit 13 procent fler anmälningar än i fjol till höstens högskoleutbildningar i Sverige. För SLU:s del handlar det bland annat om 25 procent fler sökande till utbildningarna på grundnivå.

Läs hela nyheten här