Elva SLU-forskare har i dagarna beviljats bidrag från Vetenskapsrådet, tio inom området naturvetenskap & teknikvetenskap och ett inom medicin & hälsa. Sammanlagt handlar det om drygt 34 miljoner kr, flertalet avseende åren 2018–2021. Bland projekten som beviljats anslag finns t.ex. ”evolution av myggors preferens för människodoft”.

Läs hela nyheten här