Arton SLU-forskare har den senaste veckan beviljats bidrag från Vetenskapsrådet, sjutton inom området naturvetenskap & teknikvetenskap och ett inom humaniora & samhällsvetenskap. Sammanlagt handlar det om drygt 57 miljoner kr, flertalet avseende åren 2019–2022. Projekten som beviljats anslag rör t.ex. kvicksilver i naturen, växters försvar mot sjukdomar och skadegörare, ätbara insekter, trädens årscykel, fästingar och nanopartiklar.

Läs hela nyheten här