I torsdags beslutade forskningsrådet Formas att inom den årliga öppna utlysningen till forskning för hållbar utveckling, bevilja drygt 192 miljoner kronor till 63 projekt vid SLU, vilket innebär att SLU mottog ca 30 procent av de beviljade anslagen. Dessutom får SLU-forskare 48 miljoner kronor till tio projekt om djurskydd.

Läs hela nyheten här