Kan vi använda skogen för att göra klimatfrågan mer begriplig? Idéhistorikern Erland Mårald och tre forskarkollegor vid Umeå universitet och SLU har fått forskningsmedel från Formas för ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om att hitta konstruktiva och meningsfulla klimatåtgärder på det lokala planet.

Läs hela nyheten här