ACCELERATE är ett framväxande partnerskap med flera intressenter som initierats av SLU Global och som syftar till att stärka ungdomar i att utveckla innovativa lantbruksföretag med ett globalt hållbarhetsperspektiv. SLU och SLU Global bidrar genom denna plattform till en rad av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda2030, till exempel ingen fattigdom, ingen hunger, fler arbetstillfällen, god utbildning för alla, jämställdhet och främjandet av innovationer, allt med grunden i ett globalt partnerskap (mål 17).

Läs hela nyheten här