Uganda har den snabbast växande grisproduktionen i Afrika söder om Sahara. Grishållningen skulle kunna vara ett bra verktyg för fattigdomsbekämpning, men ständiga utbrott av afrikansk svinpest bromsar den positiva utvecklingen. Sjukdomen påverkar hela värdekedjan negativt, och människors handlingar bidrar till problemen. Det visar Erika Chenais i en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, utförd inom ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt.

Läs hela nyheten här