SLU-publikationer som kopplar till de globala hållbarhetsmålen har fått ett ökat genomslag i samhället det senaste decenniet. Det visar en analys av vetenskapliga publikationer från SLU. I dagsläget finns en sammanställning för sju av sjutton globala mål.

Läs hela nyheten här