”Agroforestry är en klimat- och biståndsinsats med starkt stöd i forskningen. När jordbrukare planterar träd på sina gårdar kan utarmade jordar ge dubbelt så stora skördar”, skriver representanter för Agroforestry Network, bl a professor Anders Malmer, SLU Global,i en debattartikel i Katrineholmskuriren.

Läs hela nyheten här