I arbetet med den nya strategin för miljö och klimatmässigt hållbar utveckling har regeringen ett gyllene tillfälle att positionera den effektiva odlingsformen agroforestry, skriver fem experter i Agroforestry Network, bl a SLU-professorn Anders Malmer, i en debattartikel i tidskriften Aktuell Hållbarhet.

Läs hela nyheten här