Sillgrisslorna på Stora Karlsö utanför Gotland återvänder varje vår till samma klippavsats, för att lägga ägg och föda upp sina ungar. Under sommaren 2019 filmades de och i det omfattande materialet finns massor av insikter gömda, Men hur strukturerar man 2000 timmar filmat material? I november möts forskare, data scientists, programmerare och interaktionsdesigners i ett två dagar långt hackaton i Göteborg. Målet: hitta nya sätt att strukturera data om havsfåglarna och skapa bättre förståelse för Östersjöns ekosystem.

Läs hela nyheten här