Nyttiga proteiner från potatis, vete anpassat för hårda jordar och raps som samarbetar bra med snälla bakterier. Det senaste specialnumret av Sveriges utsädesförenings tidskrift handlar om pilotprojekt och ett axplock av andra aktiviteter som fått stöd av SLU Plattform växtförädling mellan åren 2014 och 2020.

Läs hela nyheten här