Skogsförrådet i Sverige har fördubblats under de senaste hundra åren, samtidigt som vi har haft ett mycket aktivt skogsbruk. Det som har hänt med avverkade ytor är helt enkelt att den nya skogen har vuxit snabbare och ackumulerat mer kol än den gamla skogen. Att begränsa skogsbruket till mycket mindre arealer, vilket föreslås av fyra forskare på DN Debatt, leder helt fel ur klimatsynpunkt. Det skriver SLU-forskarna Peter Högberg och Tomas Lundmark i en replik.

Läs hela nyheten här