I en nyligen publicerad artikel jämförs klimatnyttan av olika sätt att använda avverkad biomassa och avverkningsrester, samt olika framtida skötsel. Bäst klimatnytta uppnås genom ökad produktion, vilket på sikt ger högre avkastning i form av avverkad biomassa och tillgängliga mängder avverkningsrester som i sin tur kan ersätta fossil energi och fossilintensiva produkter.

Läs hela nyheten här