Efter att ha minskat i flera decennier, ökar åter hungern i världen. I dag, på den internationella Världshungerdagen, vill svenska forskare uppmana till samarbete och visa på lösningar för att minska hungern och bidra till hållbara matsystem.

Läs hela nyheten här