Stora artdatabaser är en tillgång i forskning och naturvård. Det gör det lätt att hitta information men det är svårt att veta om det finns tillräckligt med data eller om det saknas data om en art. Alejandro Ruete, postdoc på SLU, har tagit fram ett verktyg som identifierar dessa kunskapsgap. Nu har han fått pris av Global Biodiversity Information Facility för verktyget som kan användas på alla typer av organismer och alla delar av världen.

Läs hela nyheten här