Den mest aggressiva skadegöraren på al i Sverige, den invasiva algsvampen Phytophthora x alni, förekommer mestadels i landets sydligaste delar. Både grå- och klibbal kan angripas, men klibbalen är betydligt känsligare. Det som håller den tillbaka tycks främst vara vinterns kalla nätter och långvariga frost. I takt med klimatförändringarna, förväntas parasiten därför vandra norrut. Då klibbalen inte verkar ha genetiska förutsättningar att anpassa sig till parasiten, antas angreppen öka under de kommande årtiondena. Det skriver Miguel Angel Redondo i en avhandling från SLU.

Läs hela nyheten här