Risken är hög för omfattande angrepp på al i ett varmare Sverige. Den analysen gör forskare vid SLU efter att ha konstaterat att alpopulationen inte kommer att kunna anpassa sig till angrepp av en aggressiv form av skadegöraren al-phytophthora genom naturligt urval, eftersom det inte finns någon genetisk komponent urvalet kan verka på.

Läs hela nyheten här