Nästan alla i Sverige gillar blåbär och lingon, även älgar och mindre hjortvilt som kronhjort, rådjur och dovhjort. I områden med både älg och mindre hjortvilt räcker bärriset inte till älgen som behöver stora tuggor för att riset ska vara effektivt att äta. När bärriset betas ned söker sig därför älgen upp från marknivån och betar mer tall.

Läs hela nyheten här