Föreningen Besiktningsmän för utemiljö (BEUM) arbetar för god kvalitet vid byggande av utemiljöer i Sveriges städer. För att stimulera studenter att intressera sig för besiktningsfrågor har BEUM inrättat ett examensarbetesstipendium. Stipendiet delades nyligen ut för första gången och stipendiat blev Karin Pohl som läser tredje året på landskapsarkitektutbildning vid SLU i Alnarp.

Läs hela nyheten här