I en uppmärksammad artikel i Science skriver SLU-forskarna Maria Ignatieva och Marcus Hedblom om alternativ till gräsmattor som skulle vara bättre för både klimat och biologisk mångfald. Det skulle också kunna ge människor en intressantare omgivning. I dag är gräsmattsnormen stark och för att skapa en ny ekologisk norm krävs kreativa lösningar, synliga demonstrationsytor och kommunikation med allmänheten.

Läs hela nyheten här