Kan sortblandningar minska angreppen av skadeinsekter? En ny studie från SLU visar lovande resultat. Två sorters korn som odlades tillsammans hade betydligt lägre bladlusangrepp än monokulturer av respektive sort. Forskarna tror att effekten beror på det kemiska samspelet mellan kornplantorna. Ett mål med forskningen är att minska behovet av bekämpningsmedel. Men sortblandningar kan också ha andra fördelar, till exempel en bättre anpassning till extrema väderförhållanden.

Läs hela nyheten här