Nobels fredspris 2020 har tilldelats FN:s världslivsmedelsprogram, World Food Program, för sina ansträngningar att bekämpa hunger. FN-organet gör ett viktigt arbete med att tillhandahålla akut livsmedelsbistånd till människor i krissituationer, samtidigt som de arbetar för att säkerställa att alla människor har långsiktig tillgång till mat. På SLU arbetar vi med utbildning, forskning och kapacitetsutveckling för att bidra till det Globala målet nr 2 Ingen hunger.

Läs hela nyheten här