Hur gamla vargar är när de får valpar för första gången påverkar populationstillväxten, särskilt i små, isolerade populationer som den skandinaviska. Forskare från Grimsö forskningsstation, SLU, har tillsammans med kollegor i Norge undersökt vad som förklarar åldern då vargar får sin första valpkull. Studien bygger på data från 297 reproducerande vargar från det att populationen grundades under 1980-talet fram till 2018. Antal revir då en varg först reproducerade sig var den faktor som hade störst betydelse.

Läs hela nyheten här