Forskargruppen Hortikulturell Produktionsfysiologi har fått finansiering från FORMAS för ett projekt kring maten och konsumenten i en cirkulär och innovativ livsmedelskedja. Projektet är treårigt och sker i samarbete mellan institutionen för biosystem och teknologi och institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU i Alnarp, och institutionen för vatten och miljö vid SLU i Ultuna samt Lunds tekniska högskola.

Läs hela nyheten här