Vi studerar utemiljöns betydelse för vardagsmotion och behöver din hjälp! Vårt mål är att studien ska bidra med kunskap som på sikt kan skapa bättre utemiljöer för motion och rekreation.

Läs hela nyheten här