Den 4-6 april hölls ett startmöte för projektet MIX-ENABLE i Toulouse, Frankrike. Forskare från sju länder träffades för att planera de första stegen av projektet som finaniseras via CORE Organic Cofund. Målet med MIX-ENABLE är att fördjupa förståelsen i Europa för ekologisk produktion med flera djurslag på samma gård, att finna uthålliga och robusta produktionsformer och att föreslå förbättrade modeller och strategier.

Läs hela nyheten här