Fleråriga grödor målas ibland ut som vinnare i ett torrare klimat. Men det saknas vetenskapligt underlag för den slutsatsen, menar SLU-forskaren Giulia Vico. Hon och Nathaniel Brunsell vid universitetet i Kansas har nyligen publicerat en studie om hur fleråriga respektive ettåriga grödor använder vatten. Visserligen har fleråriga grödor djupare rötter än ettåriga, men de kräver också mer vatten eftersom de är större och de ger mindre skörd per vattenmängd.

Läs hela nyheten här