Skogen spelar en nyckelroll för att motverka klimatförändringarna. Nu har SLU-forskaren Joachim Strengbom och hans kollegor fått bidrag från Vinnova för ett projekt som kan få stor betydelse. De ska studera möjligheten att öka skogens naturliga inlagring av kol med hjälp av skogsskötsel. De ska också följa upp hur det skulle påverka till exempel vattenkvalitet och biologisk mångfald.

Läs hela nyheten här