Kurvorna pekar nedåt för stenskvättorna som häckar i jordbrukslandskapet utanför Uppsala. De senaste 25 åren har ungarna blivit magrare, färre ungar överlever och antalet häckande par har minskat. Förklaringen verkar inte ligga i att stenskvättan har problem med att anpassa sig till tidigare vårar, enligt en ny studie från SLU. Allt pekar istället mot att något annat har blivit sämre ur stenskvättans synvinkel. Troligtvis är orsaken matbrist, att de inte hittar tillräckligt mycket insekter och andra småkryp.

Läs hela nyheten här