SLU redovisar ett överskott på 103 miljoner kr för 2016 och den balanserade kapitalförändringen uppgår till 520 miljoner kr, vilket ger ett utgående kapital på 624 miljoner kr. Det positiva resultatet är större än prognosticerat vilket har sin förklaring i att nya anställningar, främst akademiska sådana, har tagit längre tid att genomföra än planerat.

Läs hela nyheten här