SLUs medarbetare och studenter har gjort ett imponerande arbete under året med att ställa om i stället för att ställa in, och verksamheten har fungerat väl under omständigheterna. Fler studenter har utbildats, miljödata har samlats in, publiceringarna ökat, flera tunga anslag har erhållits och universitetet har fortsatt en stark ekonomi, framgår av årsredovisningen för 2020.

Läs hela nyheten här