Nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 är Eriq Agélii för initiativet Rena Botten och Mats Rosenberg för sitt arbete med landskapsrestaurering. Två personer som på ett mycket konkret sätt bidragit till att skapa bättre förutsättningar för Sveriges arter.

Läs hela nyheten här