SLU redovisar ett underskott på 72 miljoner kronor för 2017 och den balanserade kapitalförändringen uppgår till 625 miljoner kronor, vilket ger ett utgående kapital på 554 miljoner kronor. Det negativa resultatet är större än prognosticerat vilket har sin förklaring i att nya anställningar har ökat mer än väntat.

Läs hela nyheten här