En stor del av kunskapen om svenska arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad. ArtDatabanken har inför kommande rödlistningsarbete tagit fram upprop för särskilt intressanta arter och artgrupper. Du behövs – ge dig ut och leta efter arter i sommar och rapportera på Artportalen!

Läs hela nyheten här