När de svenska forskningsråden under senhösten 2020 fattade sina beslut, beviljade de forskningsmedel till inte mindre än 18 projekt om vatten på SLU. Det handlar om fisk, ”blå mat”, fiskets ekonomi, miljögifter, läkemedelsrester, vatten i skogsmark och växthusgasutsläpp från vatten.

Läs hela nyheten här