Snart börjar aspen sin vandring upp i Fyrisån genom Uppsala för att leka. I år får Upplandsstiftelsen stöd av SLU i sin övervakning av aspens vandring. När vattentemperaturen överskrider fem plusgrader larmar en sensor i Flottsund om att aspen är på väg.

Läs hela nyheten här