Hur ska vi klara av att producera tillräckligt med mat till framtidens befolkning och samtidigt minska matproduktionens miljöpåverkan? I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Food Security så diskuterar SLU-forskaren Tomas Linder olika teknologier för att minska matproduktionens miljöpåverkan genom att ersätta konventionella livsmedel och foder med ätliga mikroorganismer.

Läs hela nyheten här