Att skydda torvmarker över hela världen från nedbrytning kan vara en relativt billig och effektiv åtgärd för att minska klimatutsläppen. Det skriver Lorenzo Menichetti från SLU och Jens Leifeld från Agriscope i Schweiz i en artikel i Nature Communications. De har utvärderat vad exploateringen av torvmarker i världen kostar – räknat som utsläpp av växthusgaser. Forskarna är förvånade över att torvmossarna internationellt sett får relativt lite uppmärksamhet inom forskning och klimatpolitik.

Läs hela nyheten här