Ett nytt forskningsprojektet syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder, det sociala lidandet och det sociala lärandet, genom att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile – alla nyligen drabbade av skogsbränder.

Läs hela nyheten här