Att förlusten av biologisk mångfald går snabbt vet vi. Men har medvetenheten om problemen bidragit till att minska hastigheten i utarmningen av arter globalt?I detta specialnummer av Biodiverse, som är ett samarbete med Centrum för naturvägledning, CNV, undersöker vi konsten att kommunicera kunskap om miljö, natur och biologisk mångfald som leder till förändring.

Läs hela nyheten här