Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk på det östra beståndet i Östersjön stoppas helt nästa år. Rådet rekommenderar också att fisket i det västra beståndet minskar med 52 procent jämfört med 2019, och man föreslår även att fångsten av skarpsill minskas.

Läs hela nyheten här