Förra veckan var SLU-forskare i Kenya för att starta upp ett nytt forskningsprojekt om olika system för markinnehav och dess betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara. Tre olika områden i Kenya dominerade av pastoralism ska studeras.  Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och kommer initialt att löpa i tre år.

Läs hela nyheten här