Av de ca 154 miljoner kronor som Vetenskapsrådet fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2017–2021 går drygt 27 miljoner till SLU. Forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Läs hela nyheten här