Av de ca 157 miljoner kronor som Vetenskapsrådet fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2020–2023 går ca 26 miljoner till SLU. Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Läs hela nyheten här