Under hösten insjuknade 17 personer i ett utbrott av ehec-bakterier. Nötkreatur är en viktig källa bakom dessa mag-tarmbakterier. I en avhandling av Stefan Widgren vid SLU och SVA redovisas metoder för att effektivt kartlägga smittan på gårdar med nötkreatur och även bedöma risken för spridning av bakterien. Tillämpad matematik och avancerad datorsimulering efterliknar smittvägar i verkligheten.

Läs hela nyheten här