Trots att mindre än en femtedel av tallkronan bär infektionssymptom tar det trädet åtskilliga år att återfå normal tillväxthastighet efter ett utbrott av Gremmeniella abietina. Hårt angripna träd kan vara nedsatta i årtionden. Detta visar en ny studie från bland annat SLU.

Läs hela nyheten här