Hur mycket kokain, amfetamin och andra olagliga droger som används i en stad kan uppskattas genom analyser av avloppsvatten, eftersom rester av drogerna utsöndras med urin och transporteras till reningsverken. Foon Yin Lai, biträdande universitetslektor vid institutionen för vatten och miljö, deltar i ett europeiskt projekt som årligen utvärderar droganvändning i flera europeiska länder, inklusive Sverige. Den senaste resultaten visar att halterna av de fyra studerade drogerna ökar.

Läs hela nyheten här