SLU avsätter mer än sju miljoner kronor till ett projekt i miljöpsykologi och landskapsarkitektur, kopplat till ny, bärbar teknologi. Med hjälp av till exempel en app i mobiltelefonen, pulsklockor eller avancerade bärbara sensorer finns idag helt nya möjligheter att samla in data om människors interaktion med utemiljön.

Läs hela nyheten här